STRATEGISCH THEMA

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­gerichte zorg

De GGD is adviseur over preventie en wil meer aandacht voor collectieve preventie in de zorg. GGD mede­werkers zoeken hiervoor waar mogelijk de verbinding met gemeenten, onderwijs, kinderopvang, zorg- en welzijns­organisaties, 1e lijn professionals, zieken­huizen en zorg­verzekeraars. Vanuit deze verbinding wordt samen gezocht waar door de inzet van collectieve preventie meer gezondheids­winst te halen is.

VOORBEELDEN UIT PRAKTIJK

#blijfpositiefgezond: gezond zijn is méér dan niet ziek zijn

Hoe stimuleer je mensen tijdens de intelligente lockdown om gezond en positief te blijven? Onze GGD lanceerde in april en mei 2020 een laagdrempelige publiekscampagne op social media. Wie de tips volgt, voelt zich beter en optimistischer. #blijfpositiefgezond is door tienduizenden Nijmegenaren gevolgd.

Samenwerken aan een gezonde leefstijl bij kinderen

Steeds meer kinderopvang­organisaties werken samen met onderwijsinstellingen binnen een brede school of integraal kindcentrum. Een brede school coördinator Nijmegen en Gezondheids­makelaar School & Jeugd van GGD Gelderland-Zuid vertellen welke mooie kansen dit biedt om samen te werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

Een rookvrije generatie

In gemeente Tiel is er sinds twee jaar een intentieovereenkomst Rookvrije Generatie Tiel. Ruim 30 organisaties ondertekenden deze overeenkomst. Een beleids­medewerker van de gemeente Tiel, een verloskundige en een GGD gezondheidsmakelaar Jeugd vertellen waarom een rookvrije generatie belangrijk is en wat er in Tiel allemaal gebeurt.

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image