STRATEGISCH THEMA

Informatie­gestuurd werken aan maat­schappelijke opdrachten

De GGD heeft de wettelijke taak om de gezondheid van de bevolking te monitoren. De komende jaren willen we deze taak verder ontwikkelen. We willen onze eigen gegevens koppelen aan andere interes­sante data. En ze daarna beschikbaar stellen aan gemeenten, organisaties in de regio en op landelijk niveau.

VOORBEELDEN UIT PRAKTIJK

December 2021

Goed begrip van data levert betere registratie en advies op

Om beter inzicht in cliëntgegevens te krijgen werkt Moniek van de Luijtgaarden, programmamanager en dataspecialist bij GGD Gelderland-Zuid samen met Joep van den Boogaard, teammanager Bijzondere Zorg aan het ontsluiten, duiden en delen van de informatie in een dashboard, voor zowel de organisatie als partners.

Januari 2021

Onderzoek naar gedrag tijdens corona

Al snel na de uitbraak van het coronavirus, ontstond bij het RIVM en de GGD’en behoefte aan een langer lopend onderzoek. Om te volgen of mensen zich aan de gedrags­maatregelen houden en hoe het met ze gaat. Epidemioloog Meta Moerman vertelt over de samen­werking en de resultaten.

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving