December 2021

Goed begrip van data levert betere registratie en advies op

Dag in dag uit registreren medewerkers van verschillende afdelingen gegevens in het cliëntvolgsysteem. Zo ook medewerkers van Bijzondere Zorg. Dat levert ontzettend veel data op. Om beter inzicht in die gegevens te krijgen werkt Moniek van de Luijtgaarden, programmamanager en dataspecialist bij GGD Gelderland-Zuid samen met Joep van den Boogaard, teammanager Bijzondere Zorg aan het ontsluiten, duiden en delen van de informatie in een dashboard, voor zowel de organisatie als partners.

Preventie en vroegsignalering

Joep van den Boogaard: “Bijzondere Zorg is vaak ad hoc. Als een cliënt bij Bijzondere Zorg terechtkomt gaat het soms al zo slecht dat het de spuigaten uitloopt. Als GGD hebben we ook een preventietaak en een vroegsignaleringstaak. Als we beter in kaart hebben welke achterliggende problematiek er speelt, kunnen we zorgen dat het de volgende keer niet zover komt óf dat de cliënt helemaal niet bij ons komt. Het ultieme doel is dat er helemaal geen Bijzondere Zorg meer nodig is.”

Rode draad

Sinds mei 2021 heeft Bijzondere Zorg er een taak bij gekregen: de registratie van de CTMO (Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang) Ook hiervoor is een dashboard in ontwikkeling. Moniek van de Luijtgaarden: “Het dashboard vormt een rode draad over de afdelingen heen, waardoor je verbanden kunt leggen die je vanuit je eigen perspectief niet ziet. De duiding van de cijfers doen we samen met de deskundigen: wat is de gemene deler achter de getallen?” Joep: “In de media lees je soms dingen als ‘veel verward gedrag door corona’. Zo’n bewering kunnen we nagaan in ons dashboard. De cijfers in onze regio laten niet méér verwarde mensen zien dan voor corona. Ander voorbeeld: voor de taak CTMO hebben we in de cijfers al vroeg opgemerkt dat er meer mensen uit Oost-Europese landen in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Dat signaal geven we door aan de partners.”

Het ultieme doel is dat er geen Bijzondere Zorg meer nodig is.”
Als je een vraag voor één gemeente hebt uitgezocht, is dat ook makkelijk voor andere gemeenten te doen.”

Urgentie aangeven

Moniek: “Naast het Bijzondere Zorg-dashboard hebben we ook de informatie uit de gezondheidsmonitoren, die gedetailleerd inzicht op gebiedsniveau geven. Deze gegevens gecombineerd geven gemeenten een goed beeld van de problematiek in hun regio. Hiermee kunnen we urgentie geven aan een specifiek probleem.” Joep: “We voeden gemeenten met informatie waardoor zij strategie of beleid kunnen aanpassen om het probleem aan te pakken.” Moniek vult aan: “Als de basiscijfers makkelijker uit het systeem te halen zijn, houden we meer tijd over om de diepte in te gaan. En als je eenmaal een vraag voor één gemeente hebt uitgezocht, is dat veel sneller ook voor andere gemeenten gedaan.”

Kwalitatief goede registratie

Ook voor medewerkers levert het dashboard voordeel op. Joep: “Tijdens overleggen komen de inzichten uit het BZ dashboard en de CTMO-monitor aan bod waardoor medewerkers beter snappen wat er met de gegevens gebeurt die ze invoeren. Joep: “Als je weet dat huisdieren niet worden toegestaan in een bepaalde woning, snap je ook waarom je dit moet vragen en registeren. Hierdoor voelt het minder als last en dat helpt om kwalitatief beter te registreren.” Moniek: “Op dit moment is het dashboard nog niet extern te raadplegen, maar hoe mooi zou het zijn als je periodiek toegang aan samenwerkingspartners kunt geven om de informatie goed te verkennen, voordat je samen in gesprek gaat? Daar werken we naar toe.”

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving