STRATEGISCH THEMA

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

De GGD wil de gezondheid in de sociale en fysieke leef­omgeving bevorderen. Dit door o.a. extra in te zetten op gezondheids­beschermende maatregelen zoals vaccineren, het versterken van de infectieziekte­bestrijding en een veilige en gezonde leef­omgeving.

VOORBEELDEN UIT PRAKTIJK

Corona onderstreept belang van samenwerken

In de meerjarenstrategie staat dat de GGD de komende jaren wil werken aan het versterken van de infectieziektebestrijding. Begin 2020 kwam er een enorme pandemie op ons af. De managers van Algemene Gezondheidszorg en Gezondheidsbescherming vertellen eind januari 2021 hoe de GGD hierop was voorbereid, wat deze pandemie betekent voor de infectieziektebestrijding en hoe zij de toekomst zien.

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving