December 2021

Samenwerken om uitbraken te voorkomen

Al vanaf het begin van de pandemie heeft de GGD arbeidsmigranten als kwetsbare groep gezien. Zij lopen een hoog risico om besmet te raken omdat ze samen in huis wonen, veel reizen en over het algemeen minder gezond leven. Dat bleek gegrond, omdat in er al snel uitbraken waren bij bedrijven in de fruitsector en bij een eierbedrijf. Arts Martijn van der Meulen (links) verzorgde het vaccinatie­programma voor de voor­namelijk Poolse arbeiders in onze regio.

Belangrijk om dwang te voorkomen door heldere informatie voor de doelgroep.”

Uitbrakenteam

De vaccinatiecampagne werd vanuit het programma ‘vaccineren bijzondere doelgroepen’ (lees ook het verhaal Vaccineren bijzondere doelgroepen deel 1) aangestuurd door Stefan Derksen, die samen met Martijn vorm gaf aan de uitvoering. Een bijkomend voordeel was dat Martijn vanaf de start van de pandemie in het uitbrakenteam van de GGD zit en daardoor al connecties had met uitzendbureaus, de inlenende bedrijven en de doelgroep. Ook spreekt Martijn Pools, waardoor de communicatie met de doelgroep soepeler verloopt.

Naar vaccinatielocaties leiden

Stefan Derksen: “Tijdens het webinar voor de samenwerkende partners waren de uitzendbureaus en teamleiders van de inleners in de regio ook uitgenodigd. Zo sloegen we meer vliegen in één klap en konden we een groot deel van de doelgroep naar reguliere vaccinatie­locaties leiden. Door het geven van goede voorlichting via deze partners, werden migranten direct benaderd.” Een ander spoor was het bereiken van arbeids­migranten die niet ingeschreven zijn bij het Basis Register Personen (BRP) of het Registratie Niet-Ingezeten (RNI) en dus geen DigiD hebben. Hiervoor zijn aparte activiteiten opgezet.

Google Translate

Martijn van der Meulen: “Vanaf het begin van de pandemie hebben we arbeidsmigranten als kwetsbare doelgroep aangemerkt. Ze bevinden zich in een zwakke positie omdat zij afhankelijk zijn van een werkgever. Voor de GGD is het heel belangrijk om dwang te voorkomen door helder te communiceren met de doelgroep.” Zo maakte Martijn flyers met simpele Engelse teksten die goed door Google Translate vertaald worden. Veel migranten hebben wel een telefoon maar spreken niet goed Engels. Martijn: “Het is voor alle partijen duidelijk dat we moeten samenwerking om uitbraken te voorkomen. Daar heeft iedereen belang bij. Dat kost energie, maar migranten lopen ook meer kans om ziek te worden. Het kost ook geld als medewerkers in quarantaine zitten of uitvallen door ziekte.”

Gerespecteerd als onderdeel van de maatschappij

Omgekeerd hebben migranten volgens Martijn soms juist vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg en willen daarom graag hier gevaccineerd worden. “Ze zijn blij dat ze in Nederland het recht hebben om gevaccineerd te worden. Hierdoor voelen zij zich serieus genomen en gerespecteerd als onderdeel van de maatschappij. Daarnaast zouden ze voor vaccinatie in het thuisland heen en weer moeten reizen, wat risico oplevert. Ze vinden het prettig dat het goed geregeld is.”

Ervaring delen

Voor de GGD was het steeds zoeken naar goede werkvormen. “Er zijn in het voorjaar verschillende pilots geweest. Wij waren de eerste GGD die een proces hadden om arbeidsmigranten naar vaccinatielocaties te leiden. Ook werd in onze regio voor het eerst op een inlenerslocatie gevaccineerd, in samenwerking met AHOLD. Het RIVM kwam ook kijken.” Martijn vindt het belangrijk om zijn ervaringen te delen. “We hebben in een landelijk overleg een presentatie gegeven en er is een toolkit voor andere GGD’en beschikbaar gesteld. Het is nodig om je steeds af te vragen welke invloed het coronabeleid op deze kwetsbare groep heeft. Ook geven we in het overleg duidelijk aan waar we in de praktijk tegenaanlopen als er nog geen beleid voor is. Bijvoorbeeld het verschaf­fen van een Europese QR-code voor mensen die geen DigiD hebben. Door het laten zien van ons proces onder­strepen we het belang voor iedereen. Er is nu een systeem voor ontwikkeld, waarmee je via een beveiligde mailing een QR-code kunnen afgeven.”

Gezond leven

Martijn besluit: “We zien nu minder uitbraken, hoewel de vaccinatiegraad in Oost-Europese landen lager is dan in Nederland. Het blijft belangrijk om met de spelers in het veld in gesprek te blijven. Ook als het gaat om gezond leven en preventie van ziekten bijvoorbeeld. Door corona hebben we nu meer zicht op de leefsituatie van arbeidsmigranten gekregen. Wat kunnen we nu al doen om te zorgen dat de algemene gezondheid verbetert? Om de arbeidsmigranten in onze regio ook ná corona goed te bedienen, zijn we onder andere in gesprek met de gemeente Tiel, één van onze samenwerkingspartners.”

Het blijft belangrijk om met de spelers in het veld in gesprek te blijven; hoe verbeteren we de algemene gezondheid?”

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving