Januari 2021

Financieel gezond ouder worden in Berg en Dal

Twee jaar geleden werd de ‘lokale alliantie financieel veilig ouder worden in de gemeente Berg en Dal’ opgericht. Esther van Dorst, beleidsmedewerker bij deze gemeente en Hiske Jaspers van Veilig Thuis noemen de alliantie een groot succes. In dit artikel vertellen ze wat de alliantie inhoudt, met wie er wordt samengewerkt en wat deze samenwerking oplevert.

Financiële uitbuiting is een onderdeel van ouderen­mishandeling.”

Ruim twee jaar geleden organiseerde de GGD een regionale bijeenkomst over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Esther van Dorst: “Er was bij mij en bij de andere professionals, die in onze gemeente met ouderen werken, meteen veel herkenning. Kinderen die de bankrekening van vader leeghalen, boodschappen betalen met de pinpas van moeder en mantelzorgers die plotseling in testamenten opduiken. We schrokken van de casussen. Het leven wordt steeds digitaler, veel ouderen hebben hier moeite mee en zijn daardoor ontzettend kwetsbaar voor financiële uitbuiting.

Lokale alliantie

“Tijdens de bijeenkomst stelde zorgbureau Sim voor om ‘een lokale alliantie financieel veilig ouder worden in de gemeente Berg en Dal’ op te richten. Vanuit de gemeente waren we meteen enthousiast. We vinden het belangrijk om voor onze inwoners een veilige omgeving te creëren en daarom faciliteren we de alliantie” vertelt Esther. Een lokale alliantie is een netwerk van deelnemers die hun kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Esther: “Berg en Dal is een betrokken gemeenschap en er wonen veel ouderen. De thuiszorgorganisatie, de verzorgings- en verpleeghuizen, het sociaal team, de bank, de notaris, een bewindvoerder en Veilig Thuis, ze wilden allemaal meedoen. Iedere organisatie heeft een convenant ondertekend met daarin concrete doelen. Zo is vastgelegd wat iedere organisatie gaat doen om ouderen te beschermen tegen financiële uitbuiting. Vanuit de alliantie zorgen we met elkaar voor meer bekendheid over het onderwerp bij de inwoners, de eventuele slachtoffers én hun omgeving. En is er sprake van een vermoeden van financieel misbruik? Dan kunnen we snel en efficiënt samenwerken en handelen als het nodig is.”

Belangrijk thema voor Veilig Thuis

Hiske Jaspers van Veilig Thuis: “Financiële uitbuiting is een onderdeel van ouderenmishandeling. Uit de cijfers blijkt dat 1 op de 20 ouderen er mee te maken kan krijgen. Bij Veilig Thuis krijgen we nog weinig meldingen van financiële uitbuiting, al neemt het aantal wel ieder jaar toe. Daarom vinden we belangstelling voor dit onderwerp belangrijk en nemen we deel aan de lokale alliantie in Berg en Dal.” Want zegt Hiske: “We willen professionals die met ouderen werken graag voorlichten over hoe je financiële uitbuiting signaleert. En dat je bij een vermoeden altijd contact met ons op kunt nemen voor advies of een melding. Door deel te nemen aan de alliantie breng ik zelf kennis in maar ik leer ook veel. Bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap en wat je kunt doen om financiële uitbuiting te voorkomen. Deze kennis deel ik met mijn collega’s van Veilig Thuis en komt mij in andere werksituaties ook weer van pas.”

Een alliantie in iedere gemeente?

Hiske: “Berg en Dal is een succesverhaal, ik vertel er vaak over als ik contact heb met andere gemeenten of organisaties. Ook in de gemeente West Maas en Waal is een alliantie gezond financieel ouder worden die goed loopt en waar veel gebeurt. In Nijmegen was een alliantie en die wordt nieuw leven ingeblazen. Belangrijk is dat er een groep mensen vanuit verschillende organisaties is die hart hebben voor het thema en zich samen willen inzetten. Ik hoop dat het in meer gemeenten van de grond komt. Bijvoorbeeld ook in Rivierenland.” Want zegt Hiske: “Het op deze manier lokaal samenwerken heeft zoveel meerwaarde. Financiële uitbuiting is zo’n belangrijk onderwerp maar nog zo onbekend. Alle aandacht helpt, zo ben ik na de uitzending van Zembla met de titel ‘Azen op de erfenis’ door verschillende gemeenten en organisaties benaderd.

Berg en Dal is een succesverhaal”

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving