Januari 2021

Financieel gezond ouder worden in Berg en Dal

Twee jaar geleden werd de ‘lokale alliantie financieel veilig ouder worden in de gemeente Berg en Dal’ opgericht. Esther van Dorst, beleidsmedewerker bij deze gemeente en Hiske Jaspers van Veilig Thuis noemen de alliantie een groot succes. In dit artikel vertellen ze wat de alliantie inhoudt, met wie er wordt samengewerkt en wat deze samenwerking oplevert.

Financiële uitbuiting is een onderdeel van ouderen­mishandeling.”

Belangrijk thema voor Veilig Thuis

Hiske Jaspers van Veilig Thuis: “Financiële uitbuiting is een onderdeel van ouderenmishandeling. Uit de cijfers blijkt dat 1 op de 20 ouderen er mee te maken kan krijgen. Bij Veilig Thuis krijgen we nog weinig meldingen van financiële uitbuiting, al neemt het aantal wel ieder jaar toe. Daarom vinden we belangstelling voor dit onderwerp belangrijk en nemen we deel aan de lokale alliantie in Berg en Dal.” Want zegt Hiske: “We willen professionals die met ouderen werken graag voorlichten over hoe je financiële uitbuiting signaleert. En dat je bij een vermoeden altijd contact met ons op kunt nemen voor advies of een melding. Door deel te nemen aan de alliantie breng ik zelf kennis in maar ik leer ook veel. Bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap en wat je kunt doen om financiële uitbuiting te voorkomen. Deze kennis deel ik met mijn collega’s van Veilig Thuis en komt mij in andere werksituaties ook weer van pas.”

Een alliantie in iedere gemeente?

Hiske: “Berg en Dal is een succesverhaal, ik vertel er vaak over als ik contact heb met andere gemeenten of organisaties. Ook in de gemeente West Maas en Waal is een alliantie gezond financieel ouder worden die goed loopt en waar veel gebeurt. In Nijmegen was een alliantie en die wordt nieuw leven ingeblazen. Belangrijk is dat er een groep mensen vanuit verschillende organisaties is die hart hebben voor het thema en zich samen willen inzetten. Ik hoop dat het in meer gemeenten van de grond komt. Bijvoorbeeld ook in Rivierenland.” Want zegt Hiske: “Het op deze manier lokaal samenwerken heeft zoveel meerwaarde. Financiële uitbuiting is zo’n belangrijk onderwerp maar nog zo onbekend. Alle aandacht helpt, zo ben ik na de uitzending van Zembla met de titel ‘Azen op de erfenis’ door verschillende gemeenten en organisaties benaderd.

Berg en Dal is een succesverhaal”

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving