Augustus 2022

Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld

Sinds 2021 voert Veilig Thuis de maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV) uit. Voorheen lag deze taak bij Bijzondere Zorg. Bij de uitvoering van een THV werkt Veilig Thuis samen met een Hulpofficier van Justitie (hOvJ) van de politie. Een THV houdt in dat een meerderjarige pleger van huiselijk geweld 10 dagen zijn of haar woning niet in mag en geen contact mag hebben met zijn of haar partner, huisgenoot of kinderen. De 10 dagen zijn bedoeld als afkoelingsperiode om een veilige situatie te creëren en hulpverlening op te starten. In 2021 werd het THV 54 keer uitgevoerd in Gelderland-Zuid.

Wij kijken wat nodig is om een veilige situatie te creëren en te behouden.”

Dagelijkse afstemming

“Elke dag om 8.00 uur belt de dienstdoende hOvJ in regio Gelderland-Zuid met de recherche om te checken of er een aan huiselijk geweld gerelateerde aanhouding is geweest.” vertelt Henk Kroon. Henk werkt als operationeel expert wijkagent in de gemeente Culemborg, maar draait 2 keer per maand een dienst als hOvJ. “Vervolgens neemt Veilig Thuis op hun beurt iedere dag om 8.30 uur contact op met de hOvJ om af te stemmen of er een casus is waarbij een THV mogelijk een passende maatregel is.”

Zorgvuldige risico-inschatting

­Jelske van Leeuwen, medewerker Veilig Thuis en specialist THV bij GGD Gelderland-Zuid: “Als er een casus is, vindt er een eerste screening plaats door Veilig Thuis en de hOvJ en ga ik of een van onze andere screeners met de hOvJ nog dezelfde dag in gesprek met zowel de pleger van het huiselijk geweld als het slachtoffer. Op basis van die gesprekken maken we een inschatting van de risico’s. Dat doen we door het risicotaxatie-instrument in te vullen, waar we aan de hand van zorgvuldig opgestelde criteria bepalen of wij adviseren om een THV uit te voeren.”

Henk legt uit: “Wij brengen inderdaad alleen een advies uit. Het THV is namelijk een beschikking die door de burgemeester bekrachtigd moet worden. Als hOvJ leg ik het advies voor aan de burgemeester, die dit in principe altijd opvolgt. Als hOvJ ben ik vervolgens wel gemandateerd om de beschikking namens de burgemeester te ondertekenen.”

Veiligheidsplan

Jelske: “Als het THV is bekrachtigd, gaan wij als Veilig Thuis verder aan de slag. De rol van de hOvJ zit er op dat moment op. Wij kijken wat nodig is om een veilige situatie te creëren en te behouden. Daar maken we afspraken over met het slachtoffer en de pleger van het huiselijk geweld. We zorgen voor passende hulpverlening en betrekken ook het sociaal wijkteam als dat nodig is. Dit alles resulteert in een veiligheidsplan waarbij voor iedereen de veiligheid geborgd is. Soms blijkt dat een huisverbod van 10 dagen niet voldoende is, maar dat er meer tijd nodig is. In dat geval adviseert Veilig Thuis om het THV te verlengen.”

Waardevolle samenwerking

“De samenwerking verloopt heel prettig”, zegt Jelske “door de duidelijke procedure die we met elkaar hebben afgesproken, weet iedereen wat hij of zij moet doen. Er zijn bijvoorbeeld best een flink aantal Hulpofficieren van Justitie in onze regio die allemaal een paar diensten per maand draaien. Maar omdat de werkwijze zo helder is, maakt dat eigenlijk niet uit.

Henk: “Ik merk dat we elkaar in de gesprekken die we gezamenlijk voeren met de slachtoffers en plegers, goed aanvullen. We maken echt gebruik van elkaars expertise. Sommige situaties zijn namelijk best lastig om te beoordelen, want er zitten altijd meerdere kanten aan. Juist dan is het heel waardevol dat we er allebei vanuit ons eigen vak en ervaring naar kijken en kunnen overleggen om zo samen tot een verantwoorde risico-inschatting te komen en te zorgen voor een veilige situatie.”

Het is waardevol dat we vanuit ons eigen vak en ervaring naar een casus kijken.”

STRATEGISCHE THEMA’S

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving