Strategische thema’s

De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten voor de meerjaren­strategie 2020-2023. Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes: aansluiting bij de gemeenten en werken volgens een netwerk­aanpak. Daarnaast zijn er vier strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet.

STRATEGISCHE THEMA’S 2020-2023

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image