November 2021

‘Omkijken naar mensen die nergens thuis lijken te horen’

Jan Jacobs, agent zorgmijders van de Politie Gelderland-Zuid en Wendy Broeren, psychiatrisch verpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid werken al jaren samen in het Interventieteam. Zij kijken om naar mensen die nergens thuis lijken te horen en die de reguliere zorg vermijden. Mensen die buiten de samenleving staan en bij wie een veelheid aan problemen speelt. Journalist Jonah Falke trok een aantal dagen met Jan en Wendy op en schreef hierover een verhaal voor Vrij Nederland. Van dit verhaal maakte hij ook een podcast.

Een maand op straat kost je gemiddeld een jaar van je leven.’"

Over het Interventieteam

Binnen het GGD meldpunt Bijzondere Zorg is het er het Interventieteam OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg). Hier werken verschillende experts, zoals een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en verslavingsarts. Het Interventieteam helpt (psychisch) kwetsbare mensen met vaak complexe problemen. Deze mensen hebben geen duidelijke zorgvraag. Ze lijden onder een opeenstapeling van problemen en zijn niet in staat om dit proces te doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, woningvervuilers en chronisch verslaafden. Het team werkt intensief samen met andere partners die betrokken zijn bij deze mensen: woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, lokale teams en huisartsen.

Verhaal en podcast

Lees het verhaal in Vrij Nederland over de hulp aan daklozen in Nijmegen. Of klik op de oranje knop in de afbeelding om de podcast direct te beluisteren.

Jan en Wendy zijn ook eerder samen geinterviewd. Lees het hier.

STRATEGISCHE THEMA’S

image

Informatie­gestuurd werken aan maatschap­pelijke opdrachten

image
image

Adviseren over preventie en collectieve preventie verbinden met persoons­­gerichte zorg

image
image

Versterken van samen­werking tussen zorg en veiligheid

image
image

Gezondheids­bescherming in de sociale en fysieke leefomgeving

image