Meerjarenstrategie 2020-2023

SAMEN (NET) WERKEN AAN GEZONDHEID

Voorwoord

Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland-Zuid, aan het woord.

Meerjarenstrategie

Beknopte samenvatting en complete printversie van de Meerjaren­­strategie 2020-2023.

Leidende principes

Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes.

Strategische thema’s

Vier strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet.