Meerjaren­strategie

Hieronder in een schematisch overzicht de uitgangspunten, uitvoering en strategische thema’s van de Meerjarenstrategie 2020-2023. Voor een uitgewerkte, complete versie kunt u de Nota Meerjarenstrategie downloaden.

De uitgangspunten die aan de basis lagen van de Meerjarenstrategie zijn hieronder gespecificeerd en in korte opsommingen weergegeven.